Arbeidsområdet er primært Viken men jeg utfører takster ellers i landet også.

Noen av oppdragene som utføres:    

  • Skadetakst bygning 
  • Naturskadetakst (Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet)
  • Verditakst
  • Tilstandsrapport for bolig  
  • Reklamasjonstakst                             
  • Tomtetakst    
  • Forenklet verdivurdering
  • Byggelånsoppfølging

Medlem av Norges Takseringsforbund/Norsk Takst. Se link: 

http://www.ntf.no/norsk/selskap/?id=13236