Arbeidsområdet er primært Buskerud men jeg utfører takster ellers i landet også.

Noen av oppdragene som utføres:     

·       Skadetakst bygning 

·       Verditakst

·       Tilstandsrapport for bolig  

·       Reklamasjonstakst                             

·       Tomtetakst    

·       Forenklet verdivurdering

·       Byggelånsoppfølging

·      Naturskadetakst (Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet)

 

Medlem av Norges Takseringsforbund/Norsk Takst. Se link: 

http://www.ntf.no/norsk/selskap/?id=13236