Forsikringsskader - bygningsskader.

Jeg takserer skader for forskjellige forsikringsselskaper. 

Portalen for taksering av de fleste forsikringsskader heter In4mo og jeg er sertifisert til å bruke den.

Kalkyleverktøyene jeg bruker for å taksere noen av disse skadene heter ICC (In4mo Cost Calculation).

Deler av aktuelle skadetyper som jeg har kompetanse på :

 • Brannskader

 • Vannskader

 • Kaskoskader

 • Setningsskader

 • Oljeskader f.eks. lekkasje på tanker hvor olje trekker ned i grunnen under bygningen med de utfordringer dette gir i forhold til sanering.

 • Sprengningsskader med fokus på årsak - bakenforliggende årsak - konkludere med hovedårsak.

 • Råteskader. Vurdering av utviklingstiden til råteangrepet samt saneringsmetoder.
 • Husleietap. Vurdering av beboelighet og beregning av økonomisk husleietap.
 • Våtromsskader. Søke etter årsak til skade på våtrom samt vurdere utbedringsalternativer.
 • Vurdere sotskader mot f.eks. Heksesot.
 • Regress. Innhenting av nødvendig opplysninger og dokumentasjon i forhold til vurdering av regresspørsmålet.

 • Ledelse av sanerings og gjenoppbyggingsarbeider etter skader.

 • Økonomisk beregning av skadeutbedringer.

 • Prosjektledelse av skadereparasjoner, styrt gjenoppføring
 • Prosjektledelse av totalskader.