Forsikringsskader - bygningsskader.

Jeg takserer skader for forskjellige forsikringsselskaper, Naturskadepoolen og Landbruksdirektoratet

Jeg bruker In4mo Contractor Pro og kalkyleverktøyet ICC ved skadetaksering og prosjektoppfølging av skader.

Deler av aktuelle skadetyper som jeg har kompetanse på :

 • Brannskader

 • Totalskader.
 • Vannskader

 • Kaskoskader

 • Setningsskader

 • Naturskadetaksering (Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet)
 • Oljeskader f.eks. lekkasje på tanker hvor olje trekker ned i grunnen under bygningen med de utfordringer dette gir i forhold til sanering.

 • Sprengningsskader med fokus på årsak - bakenforliggende årsak - konkludere med hovedårsak.

 • Råteskader. Vurdering av utviklingstiden til råteangrepet samt saneringsmetoder.
 • Husleietap. Vurdering av beboelighet og beregning av økonomisk husleietap.
 • Våtromsskader. Søke etter årsak til skade på våtrom samt vurdere utbedringsalternativer.
 • Vurdere sotskader mot f.eks. Heksesot.
 • Regress. Innhenting av nødvendig opplysninger og dokumentasjon i forhold til vurdering av regresspørsmålet.

 • Ledelse av sanerings og gjenoppbyggingsarbeider etter skader.

 • Økonomisk beregning av skadeutbedringer.

 • Prosjektledelse av skadereparasjoner, styrt gjenoppføring
 • Prosjektledelse av totalskader.